Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1-Taraflar

Deniz turizm Taşımacılık kısaca “BOSPHORUSVİP” olarak anılacaktır.

Müşteri kısaca “MİSAFİR” olarak anılacaktır

2-Konu İşbu sözleşme ile taraflar; Uçuş öncesi ve sonrası, kendilerince belirlenen adreslerden havaalanlarına ve tersi istikamete transferi hizmetinin sağlanması, bu hizmetin bedel karşılığı Bosphorusvip tarafından ifa edilmesi konularında aşağıdaki sözleşme koşulları çerçevesinde anlaşmışlardır.

 

3- Hizmet ve Ödeme Bilgileri

3.1. Sözleşme bedeli KDV dahildir.

3.2. Bosphorusvip gerekli durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile araç tipini aynı segment veya daha üst segmet araç tipi ile değiştirebilir. Misafir bu değişikliği kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip, ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda misafirnin tazminat hakkı doğmaz.

4-Transfer Tipi: Tek Yön(Tek/Çift Yön)

4.1. Misafir  İstanbul dışı transfer satın aldığı taktirde  (Osmangazi köprüsü,feribot ) kullanımının ücretlerini ve ek otoyol ve/veya ücretli geçişleri ekstra ödemeyi kabul eder.

 

5-Araç Tipi: Misafirnin seçtiği araç tipi (Mini)

 

6-Kişi Sayısı: Kişi sayısını misafir belirtmek zorundadır.

6.1. Misafir kişi sayısının dışından fazla olursa BOSPHORUSVİP Sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir. Cayma bedeli ödemek zorunda  deyildir.

 

7-Genel Hükümler

Yolcuların Trafik Kanunu gereği emniyet kemeri takmaları zorunludur.

Misafir işbu sözleşmeye konu transfer hizmetinden yararlanabilmek için transfer saatinden en geç 4 (dört) saat öncesinden rezervasyon yaptırmış olmalıdır. Dini ve milli bayramlarda, yılbaşı ve sair resmi tatil günlerinde transfer saatinden en geç 48(kırk sekiz) saat öncesinden rezervasyon yaptırmış olmalıdır. Rezervasyon misafir tarafından transfer saatinden en geç 3 saat öncesine kadar iptal edilebilir. Bu durumda misafire bedel iadesi yapılır. Daha geç yapılan rezervasyon iptallerinde bedel iadesi yapılmaz. Transfer hizmeti esnasında kalkış noktasından varış noktasına kadar yol boyunca izlenecek güzergâh; trafik, yol durumu ve sair kriterler göz önüne alınarak münhasıran BOSPHORUSVİP tarafından belirlenir. Misafirnin bu güzergâhı değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda yolcunun belirlenen güzergâh arasında farklı bir lokasyona uğranması, bu lokasyonda bir süre beklenmesi talepleri kabul edilemez. BOSPHORUSVİP belirtilen iki güzergah arası belli bir noktaya ulaştırmakla yükümlüdür.

BOSPHORUSVİP Transfer işlemi esnasında bagaj olarak çuval, sandık, koli vb. kabul etmez. Yolcunun kişi başına en fazla 15 kg bagaj hakkı vardır. Yolcudan alınmış değer beyanı yapılmayan bagajların kaybı ya da hasarı durumunda, hizmet bedeli maddi ve manevi tazminat olarak isteme hakkı misafire doğmaz. Misafir transfere konu bagaj içinde yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, uyuşturucu, akıcı, kokucu, radyoaktif ve T.C. mevzuatınca taşınması ve bulundurulması yasak herhangi bir maddenin bulunmadığını kabul taahhüt ve beyan eder. Bagajlar içinde sayılan maddelerin varlığı şoför tarafından fark edilirse söz konusu bagaj araç içine kabul edilmez. Mezkûr maddelerin bagajdan tahliyesi esnasında aşağıda da belirtilen 15 (onbeş) dakikalık sürenin aşılması, bu sebeplerle transferin gerçekleşmemesi veya kaybedilen süre sebebiyle misafirnin uçuşa yetişememesi durumlarında bedel iadesi yapılmaz. Ayrıca bu durumlarda misafir, BOSPHORUSVİP’e karşı herhangi bir nam altında hiçbir alacak veya hak talep edemez. Bagaj içinde; yukarıda sayılan maddelerin varlığının fark edilmesi durumunda durum BOSPHORUSVİP tarafından derhal yetkili resmi mercilere bildirilecektir. Sayılan maddelerin varlığı şoför tarafından fark edilmeyip; transfer esnasında aracın kolluk güçleri tarafından durdurulması ve aranmasıyla tespit edilirse; BOSPHORUSVİP’e bu sebeple uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan misafir tarafından nakden ve defaten derhal karşılanacaktır. Misafirnin evcil hayvan transferi talepleri ve taşınacak evcil hayvanın türü hizmetin online olarak satın alınması sırasında misafir tarafından bildirilecektir. Söz konusu bildirim olmadan hayvan transferi yapılmaz. Yanında yetişkin misafir olmadan tek başına hayvan transferi yapılmaz. Bu koşullarla transfer edilecek hayvan, ancak her türlü sorumluluk misafirye ait olmak üzere, özel kafesi içinde, BOSPHORUSVİP personelinin araç içinde belirlediği bölümde taşınabilir. T.C. yasalarına göre edinilmesi, bulundurulması, transferi hukuka aykırı olan hayvanların transferi hiçbir koşulda mümkün değildir. Belli bir noktadan havaalanına transferlerde; BOSPHORUSVİP transfer için tahsis edilen aracın transfer saatinde belirlenen noktada bulunacağını beyan ve taahhüt eder. Transfer saatinden itibaren 10 (on) dakikalık gecikme makul gecikme sayılacaktır. 10 (on) dakikayı aşan gecikme durumunda misafir aracı beklemek zorunda değildir. Bu durumda transfer bedeli misafirye iade edilir. Site, toplu konut gibi transfer noktalarında; site güvenlik görevlilerinin aracın siteye girişini engellemeleri sebebiyle 10 (on) dakikalık gecikme süresinin aşılması durumunda sorumluluk BOSPHORUSVİP’e ait değildir. 10 (on) dakikanın bu şekilde aşılması ve misafirnin aracı beklememesi durumunda bedel iadesi yapılmaz.Misafir transfer saatinde belirlenen noktada bagajlarıyla birlikte hazır bulunmak zorundadır. Misafirnin transfer saatinde transfer noktasında hazır bulunmaması halinde BOSPHORUSVİP  Yolcu’ya tahsis edilen araç misafiri 10 (on) dakika beklemekle yükümlüdür. 10 (on) dakika sonunda misafirin bagajlarıyla birlikte belirlenen noktaya ulaşmaması halinde aracın daha fazla bekleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Transfer noktasında BOSPHORUSVİP personelinin aracı terk ederek bagaj, evcil hayvan kafesi taşıma, transfer edilecek yolcuya araca kadar refakat etme zorunluluğu bulunmamaktadır. On sekiz yaşın altındaki çocukların transferi, yanlarında yetişkin refakatçileri olmadan yapılmayacaktır. Refakatçinin alındığı noktaya geri transferi, web sitesinde geri dönüş hizmetini satın almasına bağlıdır. Transfer edilecek misafiryle birlikte tekerlekli sandalye transferi de talep ediliyorsa bu husus misafir tarafından hizmeti online satın alımı esnasında bildirilecektir.

Misafirnin hizmeti online olarak satın alırken belirtmesi durumunda, tahsis edilecek araç içine bir adet bebek koltuğu  TL karşılığında BOSPHORUSVİP  tarafından yerleştirilecektir.

8-Mücbir Sebep

Tarafların kendilerinden kaynaklanmayan her tür ve nitelikteki mücbir sebepler, tabiat olayları, olumsuz iklim koşulları, toplumsal olaylar, halk hareketleri, çalışma hayatındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle meydana gelen olaylar, yasal veya yasal olmayan her türlü işçi veya işveren hareketleri, grev, lokavt, sendikal hareketler ve iş yavaşlatma eylemleri, savaş, silahlı çatışma, ihtilal, sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilanı, gruplar arası çatışma ve ayaklanmalar sonucu, işbu sözleşmeye konu yükümlülüklerini yerine getirememeleri durumunda; sayılan durumların/olumsuz etkilerinin sona ermesine kadar işbu sözleşme askıda kalacaktır. Sayılan durumların/olumsuz etkilerinin sona ermesiyle sözleşme tekrar yürürlüğe girecektir. Mücbir sebepler neticesinde tarafların yükümlülüklerini yerine getirememesi diğer tarafa fesih veya tazminat hakkı tanımaz.

9-İptal Şartları ve Diğer Hükümler Yolcunun satın aldığı kampanyalı üründe, herhangi bir sebeple iptal, değişiklik ve ücret iadesi yapılamaz. Tarih ve saati geçmiş rezervasyonların, iptal ve iade talepleri için bankaya ya da BOSPHORUSVİP’e yapılan başvurular geçersizdir.

10-Yetki İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü itilafların hallinde TC Kanunları uygulanacak ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

11-Yürürlük Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmeti alan yolcu(lar) kendi adlarına kayıt yaptırmakta görevlendirdikleri 3.kişilerin, işbu sözleşmeyi okuyup online rezervasyon yapması ile sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklarda, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu ve sair TC mevzuatı maddeleri uygulanır. İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Adımıza düzenlenmiş olan bu sözleşmenin tamamını, hareket tarihi ve saatini, 4925 sayılı karayolu taşıma kanununu, internet sayfasındaki bilgileri okuyup, anlayıp, kabul ederek bir nüshasını teslim aldım.

Bosphorusvip.com üzerinden rezervasyon yapan her kullanıcı bu sözleşmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bosphorusvip

 

Copyright 2017. Tüm Hakları Saklıdır / Bosphorusvip